Pengarna tillbaka garanti bara hos Unibet!

 

Poker Texas Hold’em är den mest kända Online spel i världen. Ett pokerspel för två till tio spelare med ganska enkla regler, det går ut på att få den bästa femkortshanden genom att kombinera de två korten som du får nedåtvända med de fem gemensamma korten som ges med valören uppåt på bordet.

Texas Hold’em

Texas Holdem Dealern: Korten ges från den som sitter som dealer, och roterar sedan medsols runt bordet efter varje giv. Den spelare som agerar dealer får en rund grön bricka med ett “D” framför sig på bordet. Programvaran kommer automatiskt att ge korten åt den personen som är dealer.
Blindar: För att starta spelet måste spelaren till vänster om dealern lägga “den lilla blinden”, på engelska kallad “the small blind” och som vanligtvis är lika med hälften av minimiinsatsen. Spelaren ytterligare en stol till vänster måste lägga “den stora blinden”, på engelska “the big blind”, som är lika med minimiinsatsen. Dessa bägge blindar bygger på så sätt upp potten, och får andra spelare att satsa sina marker. Dessa öppningar kallas “blinda” eftersom de görs utan att spelarna först får se sina kort.
Giv : Varje spelare ges två kort som kallas hålkort, vilka endast kan ses av den spelaren som håller i korten.
Satsning: När alla spelare har fått sina två hålkort inleds en satsningrunda av spelaren till vänster om den som lade den stora blinden. Beroende på vad som tidigare har hänt i given så kan en spelare folda, checka, syna, beta, höja, eller kontrahöja efter vad som är tillåtet beroende på spelets satsningsbegränsningar. En satsningsrunda kan gå runt bordet flera gånger om spelare höjer och kontrahöjer. Rundan är över när samtliga spelare har antingen synat det sista budet eller har lagt sig.
Floppen: Efter det kommer “floppen”, på engelska “the flop”, då 3 kort ges uppåtvända på det gemensamma området på bordet. Detta följs av ytterligare en satsningsrunda.
Turnkortet: Sedan läggs “turnkortet”, på engelska “the turn” som är ett fjärde gemensamt kort och som ges uppåtvänt bredvid floppen, varpå en tredje satsningsrunda tar vid.
Riverkortet: Riverkortet är det sista gemensamma kortet, på engelska kallat “the river”, som placeras uppåtvänt bredvid turnkortet och följs av en sista satsningsrunda.
Kortvisningen: Kortvisningen, på engelska kallad “Showdown”, sker efter att alla satsningsrundor har avslutats. De kvarvarande spelarna jämför den bästa femkortshanden de kan få genom att kombinera sina två hålkort med de fem gemensamma korten. Spelaren med den högst rankade handen vinner potten. Det händer att två eller flera spelare har femkortskombinationer med samma ranking, eller att den bästa handen utgörs av de fem gemensamma korten. Inträffar detta delar de involverade spelarna på potten.
Nästa giv: Efter att potten har delats ut flyttas dealerknappen till nästa spelare till vänster (medsols runt bordet), och de två spelarna till vänster om den nya dealern lägger blindar så att korten för nästa giv kan ges. Texas Holdem

Omaha Spelet spelas med fyra nedvända kort och fem gemensamhetskort. Det finns fyra vadslagningsrundor. Spelaren med de bästa fem korteGratis Pokerskola Engelskan, två nedvända kort och tre gemensamhetskort, vinner potten. Spelandet sker i medsols rotation. Innan de nedvända korten delas ut, måste de två första spelarna till vänster om givaren göra två obligatoriska bet (blinds). Den första spelaren betalar small blind och den andrar spelaren betalar big blind. Spelet börjar och varje spelare får fyra nedvända kort. Därefter delas de fem gemensamhetskorten ut: först tre (även kallade Flop), sedan ett (Fourth Street), därefter det sista gemensamhetskortet (River).
En vadslagningsrunda följer efter varje giv. Varje spelare måste agera i varje vadslagningsrunda och fatta ett av följande beslut: Lägga sig (Fold)– Avbryta spelet Satsa (Bet)– Vadslagning Syna (Call)– Följa föregående spelares vad Höja (Raise)– Höja insatsen från det tidigare vadet
Checka (Check)– Varken satsa eller lägga sig (om inget agerande gjorts innan)Vid slutet av de fyra vadslagningsrundorna vinns potten av spelaren med den bästa handen. Omaha

Omaha Hi/Lo Detta pott-delnings-spel spelas med fyra nedvända kort och fem gemensamhetskort. Det finns fyra vadslagningsrundor. Spelaren med den bästa höga handen vinner halva potten och spelaren med den bästa låga handen vinner den andra halvan. Två nedvända kort och tre gemensamhetskort måste användas för att bilda handen. Spelandet sker i medsols rotation. Innan de nedvända korten delas ut, måste de två första spelarna till vänster om givaren göra två obligatoriska bet (blinds). Den första spelaren betalar small blind och den andrar spelaren betalar big blind. Spelet börjar och varje spelare får fyra nedvända kort. Därefter delas de fem gemensamhetskorten ut: först tre (även kallade Flop), sedan ett (Fourth Street), därefter det sista gemensamhetskortet (River).
En vadslagningsrunda följer efter varje giv. Varje spelare måste agera i varje vadslagningsrunda och fatta ett av följande beslut:Lägga sig (Fold)– Avbryta spelet Satsa (Bet)– Vadslagning Syna (Call)– Följa föregående spelares vad Höja (Raise)– Höja insatsen från det tidigare vadet
Checka (Check)– Varken satsa eller lägga sig (om inget agerande gjorts innan) Vid slutet av den fjärde vadslagningsrundan vinner den bästa handen automatiskt halva potten. För att kvalificera sig för låg-spel, får handen inte innehålla kort högre än 8 eller några par. Ess kan användas både i hög- och låg-spel. När de låga händerna jämförs, vinner den hand som har det lägsta högstakortet, följaktligen är 3, 4, 5, 6, 7 bättre än Ess, 2, 3, 4, 8. Den bästa möjliga låg-handen är Ess, 2, 3, 4, 5. Stegar och färg räknas inte med när man bestämmer vem som vinner den låga delen av potten. För den händelse att ingen hand kvalificerar sig för låg-spel, vinner den bästa handen hela potten. Det är tillåtet att använda olika kort eller samma kort för både hög- och låg-spelet. I den händelse att två har identiska händer, delas högspels- och lågspelsdelarna av potten mellan de två spelarna med de bästa händerna.

Seven Card Stud Spelet spelas med tre nedvända kort och fyra uppvända kort. Alla spelare tilldelas kort till sin egen privata hand (inga gratis poker spelgemensamhetskort). Det finns fem vadslagningsrundor. Spelaren med de bästa fem korten vinner potten. Innan en omgång börjar, satsar spelarna ett förutbestämt belopp till potten (ante bet). Detta belopp baseras på spelets storlek (t ex. $1 i ett $10-$20 spel). Varje spelare ges sina första två nedvända kort och ett uppvänt kort. Spelaren med det lägsta uppvända kortet är bring-in och måste börja spelandet genom att satsa antingen ett halvt eller ett fullt litet bet (t ex, antingen $1 eller $2 i ett $2-$4 spel). Om två eller fler spelare har samma lägstakort, bestäms bring in av färgen i stigande ordning från klöver, ruter, hjärter och spader. Spelandet fortsätter medsols runt bordet tills den första vadslagningsrundan är genomförd. Varje spelare måste agera i varje vadslagningsrunda och fatta ett av följande beslut: Lägga sig (Fold)– Avbryta spelet Satsa (Bet)– Vadslagning Syna (Call)– Följa föregående spelares vad Höja (Raise)– Höja insatsen från det tidigare vadet
Checka (Check)– Varken satsa eller lägga sig (om inget agerande gjorts innan)

När första vadslagningsrundan är slut, delas ytterligare ett uppvänt kort ut. Från och med nu, börjar den högsta hand som visas spelandet genom att checka eller satsa. Ett uppvänt kort delas ut efter varje följande vadslagningsrunda fram till den sista vadslagningsrundan då ett nedvänt kort ges till varje spelare. Den bästa handen vinner potten.

I den osannolika händelse att alla 8 spelare fortfarande är med i omgången när River–kortet delas ut, räcker det totala antalet kort, som behövs för att alla spelare skall få sina egna kort, inte till i en standardkortlek. I det fallet delas River–kortet ut uppvänt på bordet och används som ett Daily Freeroll Unibet Pokergemensamhetskort. Seven card stud

Seven Card Stud Hi/Lo:

Detta pott-delnings-spel spelas med tre nedvända kort och fyra uppvända kort. Det finns fem vadslagningsrundor.
Spelaren med den bästa höga handen vinner halva potten och spelaren med den bästa låga handen vinner den andra halvan.

Innan en omgång börjar, satsar spelarna ett förutbestämt belopp till potten (ante bet). Detta belopp baseras på spelets storlek (t ex. $1 i ett $10-$20 spel).

Varje spelare ges sina första två nedvända kort och ett uppvänt kort. Spelaren med det lägsta uppvända kortet är bring-in och måste börja spelandet genom att satsa antingen ett halvt eller ett fullt litet bet (t ex, antingen $1 eller $2 i ett $2/$4 spel). Om två eller fler spelare har samma lägstakort, bestäms bring in av färgen i stigande ordning från klöver, ruter, hjärter och spader.

Spelandet fortsätter medsols runt bordet tills den första vadslagningsrundan är genomförd.

Varje spelare måste agera i varje vadslagningsrunda och fatta ett av följande beslut:

Lägga sig (Fold)– Avbryta speletPoker Miljonen
Satsa (Bet)– Vadslagning
Syna (Call)– Följa föregående spelares vad
Höja (Raise)– Höja insatsen från det tidigare vadet
Checka (Check)– Varken satsa eller lägga sig (om inget agerande gjorts innan)

När första vadslagningsrundan är slut, delas ytterligare ett uppvänt kort ut. Från och med nu, börjar den högsta hand som visas spelandet genom att checka eller satsa. Ett uppvänt kort delas ut efter varje följande vadslagningsrunda fram till den sista vadslagningsrundan då ett nedvänt kort ges till varje spelare.

Vid slutet av de fem vadslagningsrundorna vinner den bästa handen automatiskt halva potten. För att kvalificera sig för låg-spel, får handen inte innehålla kort högre än 8 eller några par. Ess kan användas både i hög- och låg-spel. När de låga händerna jämförs, vinner den handen som har det lägsta högstakortet, följaktligen är 3, 4, 5, 6, 7 bättre än Ess, 2, 3, 4, 8. Den bästa möjliga låg-handen är Ess, 2, 3, 4, 5.

Stegar och färg räknas INTE med när man bestämmer vem som vinner den låga delen av potten.

I den händelse att ingen hand kvalificerar sig för låg-spel, vinner den bästa handen hela potten. Poker Unibet

5 Card Draw:

Spelet spelas med fem nedvända kort. Det är två vadslagningsrundor. Spelaren med den bästa höga handen vinner.

Innan de nedvända korten delas ut, måste de två första spelarna till vänster om givaren göra två obligatoriska bet (blinds). Den första spelaren betalar small blind och den andrar spelaren betalar big blind.

Spelandet fortsätter i medsols rotation.

Spelet börjar med att fem nedvända kort delas till varje spelare.

Varje spelare måste agera i varje vadslagningsrunda och fatta ett av följande beslut:

Lägga sig (Fold)– Avbryta speletParadise Poker
Satsa (Bet)– Vadslagning
Syna (Call)– Följa föregående spelares vad
Höja (Raise)– Höja insatsen från det tidigare vadet
Checka (Check)– Varken satsa eller lägga sig (om inget agerande gjorts innan)

Efter den första vadslagningsrundan, ges samtliga kvarvarande spelare valet att byta ett eller flera av sina kort. Efter en andra vadslagningsrunda, synas spelet. Spelaren med den bästa handen vinner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *